WHAT IS A FOREST GARDEN

At arbejde MED naturen

Permakulturen observerer og efterligner naturens måde at organisere samarbejdende systemer og kredsløb på. I naturen går intet til spilde – alting er i konstant bevægelse mod en ny form, der indgår i kredsløbet på nye måder J Smukt og enormt effektivt på samme tid. Liv og død i en sammenbundet cyklus uden affald.

I det tempererede klima vil et stykke jord – hvis det få fred – langsomt springe i skov. Det er den grundbevægelse, der er i naturen her. Permakulturen arbejder med denne bevægelse, men forsøger med intelligent design at optimere og ”manipulere”, så den skov, der vokser op, både etableres hurtigt og indeholder en ekstrem mængde af nyttige planter for mennesker, dyr, insekter og for kredsløbet selv.

En skovhave – eller en ”food forest” – er et design, der anvender et område optimalt ved at stable afgrøder i et dyrkningssystem, der efterligner en ung skov. Træer og buske, kvælstof-fiksere, akkumulatorplanter, flerårige grøntsager, urter osv. stables i lag med hensyn til jord og vandbehov, sollys og næring og skaber derved et sammenhængende og samarbejdende system med en enorm biodiversitet, der producerer føde til mennesker og dyr samtidig med at det nærer sig selv, opbygger muldlag og lagrer kulstof i ved og plantevækst.

Når sådan en skovhave først er etableret vil den kræve meget lille input ud over småjusteringer, beskæring og høstarbejde. Skovhaven er altså et bud på en fødevareproduktion, der ikke er afhængig af fossilt brændstof for at fungere.

Etableringen af Inspiratoriets skovhave begyndte i 2013, så det er stadig et meget ungt system – og der er rigtig meget arbejde her i opstartsfasen J Men vi begynder allerede nu at kunne fornemme at området får sin egen kraft og vi har allerede smagt på rigtig mange helt nye frugter, bær, urter og flerårige grøntsager. Det er superfedt og vildt spændende!