Cecil Rye Olsen har et PDC (Permaculture Design Certificate) fra Regenerative Leadership Institute i Oregon og tilbyder design af permakultur-systemer efter Holmgrens principper og permakulturens etiske retingslinier – ofte i samarbejde med Birgit Rothmann, der også har en PDC.Hvert design er unikt og afhænger af uendeligt mange faktorer og opstår altid i en tæt dialog med opgavestiller. Et perma-design hjælper med til at bevare overblikket i etableringsfasen, så man ved, hvor man er på vej hen – både overordnet og i alle delprocesserne :o)Nedenfor er eksempler på nogle meget forskellige perma-systemer – store og små og med større eller mindre kompleksitet.

Inspiratoriets Skovhave

Design af inspiratoriets Skovhave, med primær fokus på de øverste 2 lag og grundstrukturerne i haven – sø, grøntsags-spiral, bakke, hovedstier. Træerne er placeret i forhold til deres fuldvoksne størrelse, højde og samarbejde. Lige nu arbejder vi på at udnytte de lysåbne områder under de meget unge træer og buske, så vi kan stable så mange flerårige afgrøder som muligt indtil træer og buske modnes og giver større udbytte.

Anlægsarbejdet startede i 2013 og vi kan allerede se en vild tilgang af fugle, insekter og andet liv, som følge af introduktionen af ca. 350 nye planter, buske og træer på området.

Birgit Rothmann har lavet det smukke design :o)

Skovhave-plan-Birgits

Inspiratoriets formerings-og formidlingshave

Dette design er næste skud på permastammen :o) Vi har i vores eget projekt oplevet, hvor arbejdskrævende det er at skaffe de træer, buske og flerårige grøntsager, der indgår i et permakulturelt dyrkningssystem. Derfor har Birgit og Cecil designet ½ hektar formerings- og formidlingshave i umiddelbar forlængelse af Inspiratoriets skovhave. Haven skal fungere som formidlings- og demonstrationshave ud over at danne grundlag for opformering af permaplanter, der bliver tilgængelige for besøgende og brugere i Inspiratoriets ”plantebyttecentral”, der fungerer efter princippet ”tag hvad du behøver – giv hvad du kan”.

Der etableres også et drivhus på 380 m2, der skal bruges til undervisning, formeringsarbejde og dyrkning af planter og træer, der ellers ikke kan klare sig i vores klima. Regnvandsopsamling, regenerering af jorden og eksperimenter med forskellige dyrkningsmetoder er selvfølgelig også en del af planerne.

Der skal desuden laves en info-café med alt om permakultur og de erfaringer, vi gør os undervejs, gode råd til komme i gang, biomassekredsløb, kulstoflagring, regenerering af jorden, permakultur-netværk, planter osv. osv.
Vi er pt i gang med at søge midler til at realisere projektet.

Designet er lavet af Birgit Rothmann og Cecil Rye Olsen

 

Inspiratoriets-formidlings-og-formeringshave

Søholm Opera i Nordby

Lise og Mike vil realisere et smukt og spændende projekt på deres 5 ha ejendom i Nordby. Projektet indeholder et operahus, med operafestival, opera i naturen efter engelsk tradition, børneopera, master-classes og meget mere. Projektet indeholder et engelsk haveafsnit, offentlig naturlegeplads, selvfodrende hønsegård og perma-skovhave til glæde og gavn for Operahusets gæster, lokalsamfundet og ikke mindst områdets fugle og dyreliv.

Designet er lavet af Birgit Rothmann og Cecil Rye Olsen

 

Soholm-Opera-Design-farvejusteret

Sørens Perma-have

Søren har et skønt hus i landsbyen Besser på Samsø med en stor grund ved siden af, hvor han gerne vil etablere en perma-have. Huset er udlejet hele sommeren så designet skulle bl.a. sikre, at der var både meget tidlige og flere sene afgrøder og at haven i vid udstrækning kan passe sig selv i juli og august, men at Søren kan nyde og høste i de perioder, han har huset for sig selv. Derfor er der i designet lagt vægt på mange flerårige grøntsager, der kommer tidligt og kræver minimal pasning, når de først er etableret samt mange bærbuske, frugt- og nøddetræer som sene afgrøder. Søren vil gerne gøre noget for insekt og dyreliv i landsbyen, derfor er der lavet et lille vandhul med overløb fra regnvandsopsamling i swales og sten- og kvasbunker i nærheden.

Designet er lavet af Birgit Rothmann og Cecil Rye Olsen

Sorens-permahave-Skolegade-i-Besser