Inspiratoriet tilbyder smukke faciliteter, der ligge uforstyrret midt i Samsøs fantastiske natur – her er både høje himler og god jordforbindelse.

Kursuscentret er etableret i 2 af gårdens 4 længer, med 545 m2 dejlige, lyse lokaler, der er lavet med blik for bygningernes historie og særpræg og ønsket om at skabe rum, der understøtter fokus, ro og nærvær.

Bæredygtighed på alle områder er en del af Inspiratoriets grundlag. Vi har bl.a. solceller til strøm og CO2 neutral opvarmning med træpiller, regnvandsopsamling og en ”food forest”, der er designet efter permakulturens principper og etik.

  • Care for the Earth
  • Care for People
  • Share the Surplus

Alting er forbundet på smukkeste vis

Inspiratoriet samarbejder også med Aktion Børnehjælp omkring etablering af brønde, skolehaver og frugtplantager i de fattigste dele af Sydindien.